Serwis urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych Białystok
Strona głównaKontakt
Sprzedaż hurtowa i detaliczna
Przeglądy gaśnic
Badania hydrantów
Doroczne przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
Próby ciśnieniowe weży hydrantowych
Prace montażowe
Opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Przejścia instalacyjne
Usługi


Wykonujemy następujące usługi związane z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
:

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu przeciwpożarowego oraz oznakowania,

 • przeglądy, konserwacje oraz remonty gaśnic,

 • badania nowych instalacji hydrantowych,

 • przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrznych,

 • wykonywanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych,

 • przeglądy i konserwacje hydrantów zewnętrznych,

 • przeglądy systemów sygnalizacji pożaru,
 • demontaż jonizacyjnych czujek - Pozwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
 • montaż gaśnic i oznakowania,

 • modernizacja stałych urządzeń gaśniczych,

 • opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

 • sporządzanie planów ewakuacyjnych,

 • montaż drzwi przeciwpożarowych i urządzeń do usuwania dymu ( klapy dymowe),

 • wykonywanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych ( przejścia ppoż. ), 
 • doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej.


 
Strona głównaKontakt
Firefach - Białystok, usługi przeciwpożarowe