Serwis urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych Białystok
Strona głównaKontakt
Usługi
Sprzedaż hurtowa i detaliczna
Badania hydrantów
Doroczne przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
Próby ciśnieniowe weży hydrantowych
Prace montażowe
Opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Przejścia instalacyjne
Przeglądy gaśnic


  • Wykonujemy doroczne przeglądy i konserwację podręcznego sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz naprawy sprzętu ppoż,

  • Posiadamy odpowiednie szkolenia oraz doświadczenie w tym zakresie.

  • Prowadzimy etatyzację sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się u Zleceniodawcy.

  • Z wykonanego przeglądu jest sporządzany Protokół Dorocznego Przeglądu i Konserwacji.


 
Strona głównaKontakt
Firefach - Białystok, usługi przeciwpożarowe