Serwis urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych Białystok
Strona głównaKontakt
Usługi
Sprzedaż hurtowa i detaliczna
Przeglądy gaśnic
Badania hydrantów
Próby ciśnieniowe weży hydrantowych
Prace montażowe
Opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Przejścia instalacyjne
Doroczne przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych


Wykonujemy doroczne przeglądy i konserwacje wszystkich typów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
Z przeglądu jest sporządzany odpowiedni protokół Dorocznego przeglądu, konserwacji i badania hydrantów.


 
Strona głównaKontakt
Firefach - Białystok, usługi przeciwpożarowe