Serwis urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych Białystok
Strona głównaKontakt
Usługi
Sprzedaż hurtowa i detaliczna
Przeglądy gaśnic
Doroczne przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
Próby ciśnieniowe weży hydrantowych
Prace montażowe
Opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Przejścia instalacyjne
Badania hydrantów


Wykonujemy badania wydajności hydrantów dla nowych instalacji hydrantowych certyfikowanym urządzeniem pomiarowym (Hydra 32).
Z badania jest sporządzany odpowiedni Protokół Badań. Posiadamy odpowiednie wykształcenie techniczne oraz certyfikaty kompetencyjne udzielone przez CNBOP.


 
Strona głównaKontakt
Firefach - Białystok, usługi przeciwpożarowe